Jazyk sk hu en


OBCHODNÉ PRIESTORY A PRIEMYSELNÉ PREVÁDZKY


Zdvíhanie veľkorozmerných plôch, bez nutnosti výkopových prác
Zdvíhanie veľkorozmerných plôch,
bez nutnosti výkopových prác

V Európe sme úspešne zrealizovali množstvo opráv obchodných a priemyselných prevádzok pomocou našej injektáže na báze živíc. Naše spoločnosti majú vynikajúcu povesť vo svojom odbore. Opravili sme podlahy a nosné steny v obchodných centrách, čerpacích staniciach, závodoch, kancelárskych budovách a mnohých iných prevádzkach. S produktom TOPINJECT máte zaručeného partnera pre Vaše projekty. Obráťte sa na nás prosím s dôverou!

V obchodných a priemyselných budovách je častým problémom nadmerné sadanie dosiek a vznik trhlín v základových doskách. Pomocou modernej technológie TOPINJECT je možné rýchlo a ekonomicky opraviť základové dosky skladov, fabrík alebo komerčných priestorov, a to s minimálnym negatívnym efektom na existujúcu prevádzku podniku. V obchodných priestoroch vieme zabezpečiť opravu v časoch mimo otváracích hodín, vďaka čomu je predaj vôbec alebo len minimálne obmedzený.

Typické riešenia TOPINJECT

Stabilizácia a zdvíhanie betónových dosiek
Stabilizácia a zdvíhanie
betónových dosiek
Porušené spoje dosiek alebo trhliny v betónových doskách

Naše spoločnosti majú viac ako 15-ročné skúsenosti v stabilizácii, zdvíhaní popraskaných dosiek a dosiek s porušenými dilatačnými spojmi. Technológia zdvíhania dosiek TOPINJECT je presne navrhnutá na riešenie týchto problémov. Vieme zodpovedne prehlásiť, že sme sa už stretli so všetkými problémami dosiek, ktoré môžu nastať. V Európe sme už stabilizovali a zdvíhali desiatky tisíc metrov štvorcových podláh.

Stabilizácia pozdĺž dilatácie
Stabilizácia pozdĺž dilatácie

Pri prejazde vozidla alebo vysokozdvižného vozíka vznikajú rôzne pohyby v dilatačnej škáre spojitých dosiek. V týchto prípadoch môžu nastať problémy, ktoré vieme vyriešiť aplikáciou injektáže pozdĺž dilatácie. Tieto práce na doske je možné uskutočniť v priebehu niekoľkých hodín. Počas opráv a stabilizácie je potrebné len minimálne obmedzenie prevádzky.

Správna aplikácia technológie TOPINJECT je vhodným riešením pri vzniku dutín pod základovou doskou. Dosku je potrebné prevŕtať a pod-injektovať len v niekoľkých miestach. Stabilizácia dosky po injektáži je garantovaná. Naša technológia je rovnako overená aj v cestnom staviteľstve. Aj keď je skladba betónovej alebo asfaltovej cesty rôzna od interiérovej základovej dosky, sadanie a vznik trhlín ma zväčša tú istú príčinu. V oboch prípadoch technológia TOPINJECT zabezpečí elimináciu dôsledkov.


Stabilizácia základovej pôdy bez nutnosti vyprázdnenia priestorov
Stabilizácia základovej
pôdy bez nutnosti
vyprázdnenia priestorov
Stabilizácia základovej pôdy

Technológiu stabilizácie zemín TOPINJECT aplikujeme aj v prípadoch ak je príčinou porúch neúnosná alebo slabo únosná základová pôda. Injektáž uskutočňujeme v rastri tak aby sa zvýšila únosnosť základovej pôdy na požadovanú úroveň. Injektáž nepoškodí základovú dosku ani vrstvy podlahy, avšak zabezpečí zvýšenie odolnosti základovej pôdy. Táto metóda môže zabezpečiť stabilizáciu základovej pôdy až do hĺbky 7 m pod základovou doskou. V špeciálnych prípadoch vieme zabezpečiť spevnenie základovej pôdy aj vo väčších hĺbkach.


Injektáž pod základom strojného zariadenia
Injektáž pod základom
strojného zariadenia
Stabilizácia budov a základy strojov a zariadení

Vhodnou aplikáciou rôznych živíc sme úspešne stabilizovali rôzne zrealizované hĺbkové základy, základy strojov a zariadení ako aj šácht. Pomocou našich živíc vieme zastabilizovať aj tie najmasívnejšie základy strojov a zariadení. Prevádzka je počas injektáže minimálne alebo vôbec obmedzovaná, vzhľadom na čo je možné ušetriť nemalé finančné prostriedky. Na požiadanie vieme pre našich zákazníkov zabezpečiť kompletnú prezentáciu produktov a pracovných postupov potrebných na stabilizáciu pomocou technológie TOPINJECT.


Výhody technológie TOPINJECT:
Existujúce zariadenie v objekte nie je prekážka pri stabilizácii pomocou injektáže TOPINJECT
Existujúce zariadenie v
objekte nie je prekážka
pri stabilizácii pomocou
injektáže TOPINJECT

Skúšky zaťaženia v závode počas prevádzky
Skúšky zaťaženia v
 závode počas prevádzky
Vieme stabilizovať aj základovú pôdu vo väčších hĺbkach
Vieme stabilizovať aj
základovú pôdu vo
väčších hĺbkach
Čerpacia stanica ostáva v prevádzke počas injektážnych prác
Čerpacia stanica ostáva v
 prevádzke počas
injektážnych prác
Dvíhanie podlahy
Dvíhanie podlahy

Naša spoločnosť je spoľahlivým partnerom pre Vaše projekty. Obráťte sa na nás prosím s dôverou!
Na stránkach predstavujeme naše technológie. Ak sa chcete dozvedieť viac o metódach alebo máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky, vyberte si prosím z nasledujúcich možností.


Ak máte záujem o informácie s technickými údajmi kliknite sem prosím

Späť na začiatok stránky