Jazyk sk hu en


ŠPECIÁLNE PROJEKTY


Počas 15 rokov na trhu nás oslovilo viacero veľkých medzinárodné spoločnosti, domácich firiem aj organizácií s požiadavkami na rôzne špeciálne projekty, ktoré sme aj úspešne zrealizovali. Niekedy sú požiadavky na práce v noci alebo len počas vyhradeného času, napr. pri stabilizácii ciest a železníc. Naša spoločnosť je v týchto prípadoch pripravená rešpektovať požiadavky realizácie v čase, ktorý nám určí náš zákazník a ktorý má minimálny dopad na premávku a prevádzku. Máme veľké skúsenosti pri stabilizáciách ciest, železníc, električkových tratí, vrtných veží, plynovodov, letísk a iných. S technológiou TOPINJECT sme pripravený nájsť pre Vás to správne riešenie.

Príklady aplikácie technológie TOPINJECT na špeciálnych projektoch

Stožiar železničného vedenia
Stožiar železničného vedenia
Stožiare vysokého napätia
Technológia TOPINJECT je vhodnou metódou stabilizácie podložia pre všetky druhy základov stožiarov bez nutnosti výkopov. Správnou aplikáciou našej technológie injektáže a s využitím ďalších zariadení vieme narovnať naklonený základ stožiarov do pôvodnej polohy. Realizácia je rýchla a najmä efektívna v miestach s vysokou premávkou. Bez nutnosti výluky alebo časových obmedzení a meškaní sme počas prevádzky zastabilizovali veľké množstvo železničných stožiarov pod napätím. Naše technické riešenia ponúkajú širokú škálu uplatnenia pričom dochádza k veľkým časovým a finančným úsporám.

Veže

Stabilizácia základov prieskumnej veže

Vplyvom dynamického zaťaženia spôsobeného prevádzkou naftových a prieskumných veži môže dôjsť k zníženiu odolnosti podložia do takej miery, že nastane nadmerná horizontálna deformácia veže až jej zrútenie. Zastavenie ťažby alebo prieskumu za účelom stabilizácie podložia štandardnými metódami by znamenalo obrovské straty, čomu sa dá predísť aplikáciou technológiou TOPINJECT. Naša spoločnosť úspešne stabilizovala vrtnú vežu s hmotnosťou 1 000 ton. Vŕtanie prebiehalo v hĺbke niekoľko kilometrov, keď sa veža začala nebezpečne nakláňať. Vŕtanie muselo byť prerušené za účelom stabilizácie podložia a narovnania veže štandardnou metódou. Odolnosť podložia nebola dostatočná na tento spôsob stabilizácie, čo malo za následok ďalšie nadmerné sadania. Až následne sme boli oslovený so žiadosťou na stabilizáciu veže, ktorú sme úspešne zrealizovali za 8 dni a to pri teplote -12°C. V jednom technologickom kroku došlo k zdvihnutiu o niekoľko cm. Vďaka správnej aplikácii injektáže TOPINJECT nebolo potrebné vežu demontovať a znovu zložiť na inom mieste čo ušetrilo ťažiarskej spoločnosti milióny dolárov.


Stabilizácia v určenom čase
Práce v noci na stabilizácii podložia vozovky
Práce v noci na
stabilizácii podložia vozovky

V niektorých projektoch je nevyhnutné dodržať presný časový harmonogram s daným časovým rozmedzím, kedy je možné uskutočniť stabilizáciu. Napríklad pri opravách ciest je dôležité správne načasovanie opráv, tak aby došlo k čo možno najmenším zdržaniam premávky. Tieto požiadavky sme pripravený dodržať. Napríklad na letiskách je najvhodnejší čas na opravy medzi polnocou a štvrtou hodinou ráno, v prípade pristávania lietadla vieme odviesť naše zariadenia z plochy do 10 minút.


Podlaha po zdvíhaní
Podlaha po zdvíhaní
Špeciálne konštrukcie podláh

Často sa stretávame s požiadavkami na stabilizáciu špeciálnych druhov podláh, ako napr. plochy pre ľadový hokej, v ktorej je veľké množstvo potrubí. V týchto prípadoch dochádza k mnohonásobným úsporám pri aplikácii technológie TOPINJECT v porovnaní s tradičnými metódami. Ak je na základe záverov obhliadky možné aplikovať injektáž, znamená to výrazné úspory na prácach, keďže nie sú potrebné žiadne výkopové práce. Injektáž je aj výrazne rýchlejšia metóda ako štandardné metódy stabilizácie, už za krátky čas je možné opäť používať plochu na daný účel. V mnohých prípadoch je možné ušetriť až niekoľko mesiacov, priestory ostávajú v prevádzke s minimálnymi obmedzeniami pri aplikácii injektáže.


Výhody technológie TOPINJECT:

Injektáž na železniciach v noci
Injektáž na železniciach v noci

Zhutňovanie pôdy pod
základmi strojných zariadení

Talaj injektálás tartály alatt


Naša spoločnosť je spoľahlivým partnerom pre Vaše projekty. Obráťte sa na nás prosím s dôverou!
Na stránkach predstavujeme naše technológie. Ak sa chcete dozvedieť viac o metódach alebo máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky, vyberte si prosím z nasledujúcich možností.


Ak máte záujem o informácie s technickými údajmi kliknite sem prosím

Späť na začiatok stránky