Jazyk sk hu en


ŠTÁTNE BUDOVY, HISTORICKÉ OBJEKTY a SAKRÁLNE STAVBY


Steny historickej stavby kostola s trhlinami
Steny historickej stavby
kostola s trhlinami

Projekt ochrany a obnovy štátnych, sakrálnych a historických objektov často zahŕňa aj opravu základov. Technológia TOPINJECT ponúka kvalitné a dlhodobé riešenia stabilizácie týchto budov.

Naša spoločnosť ponúka viac ako 15 rokov skúseností v oblasti injektáže na báze živíc. Zastabilizovali sme veľké množstvo základových konštrukcií kostolov, mestských objektov a historických budov, čím sme si vytvorili širokú škálu referencií. Obráťte sa na nás s dôverou, ponúkame Vám zodpovedný prístup pri hľadaní vhodného riešenia vzniknutých problémov.

Typické riešenia TOPINJECT

Stabilizácia základov múzea
Stabilizácia základov múzea
Historické budovy

Historické budovy vyžadujú špeciálne riešenie pri renováciách alebo nadstavbách. Základy a základová pôda takýchto budov má v mnohých prípadoch nízku odolnosť a musí byť dodatočne stabilizovaná a to aj v prípadoch keď na povrchu nie sú viditeľné trhliny. Návrh a posúdenie zosilnenia je vždy podložený podrobným výpočtom. Správna aplikácia stabilizácie pomocou technológie TOPINJECT môže mať pozitívny efekt na rozpočet organizácie, pričom celkové náklady na injektáž sú výrazne menšie ako na klasické metódy stabilizácie. Rýchlosť zodolnenia pomocou technológie TOPINJECT takisto prispieva k efektívnejšiemu vynakladaniu finančných prostriedkov určených na projekt.


Popraskané steny mestskej budovy
Popraskané steny
mestskej budovy
Školy, škôlky a kultúrne domy

Naša spoločnosť má dlhoročné skúsenosti so špeciálnymi požiadavkami kladenými na mestské budovy. Je našou prioritou klásť dôraz na minimálne rušenie počas aktivít v školách, škôlkach a kultúrnych domoch. V najexponovanejších miestach vykonávame práce na injektáži TOPINJECT podľa vopred dohodnutého harmonogramu. Vďaka rýchlosti realizácie, čistote výkonov a bez nutnosti výkopov nebudete o nás takmer vedieť. Na požiadanie vieme pre našich zákazníkov zabezpečiť kompletnú prezentáciu produktov a pracovných postupov potrebných na stabilizáciu pomocou technológie TOPINJECT.

Ostatná obecná infraštruktúra

Technológiu injektáže TOPINJECT vieme úspešne aplikovať aj v iných obecných a mestských projektoch infraštruktúry. Ako typický príklad môžeme uviesť stabilizáciu plaveckého bazéna alebo verejné komunikácie. Vo všetkých prípadoch vypracujeme bezplatnú cenovú ponuku založenú na obhliadke stavby.


Výhody technológie TOPINJECT:

FStabilizácia základov historickej budovy bez potreby výkopových prác
Stabilizácia základov
historickej budovy bez
potreby výkopových prác
Zdvihnutie podlahy v interiéroch kostola
Zdvihnutie podlahy v
 interiéroch kostola
Injektáž v priestoroch kostola
Injektáž v priestoroch kostola

Naša spoločnosť je spoľahlivým partnerom pre Vaše projekty. Obráťte sa na nás prosím s dôverou!
Na stránkach predstavujeme naše technológie. Ak sa chcete dozvedieť viac o metódach alebo máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky, vyberte si prosím z nasledujúcich možností.


Ak máte záujem o informácie s technickými údajmi kliknite sem prosím

Späť na začiatok stránky