Jazyk sk hu en


TOPINJECT STABILIZÁCIA ZÁKLADOV

TOPINJECT technológia stabilizácie základov je určená na spevnenie základovej pôdy pod základovými doskami a inými základovými konštrukciami. Pri správnom dodržaní technologických postupov je možné pomocou technológie TOPINJECT spevniť pôdu a vyplniť dutiny až do hĺbky niekoľko metrov pod základovou doskou bez potreby demolácie základov alebo potreby rozsiahlych výkopov. Stabilizácia sadnutých základov je riadená počas celého procesu injektáže.


Príprava injektáže -vŕtanie otvorov do základov
Príprava injektáže -vŕtanie otvorov do základov
Možnosti uplatnenia technológie stabilizácie základov TOPINJECT:

Sadanie konštrukcií je v mnohých prípadoch spôsobené problémami základovej pôdy.

Nárast pevnosti základovej pôdy vďaka injektáži živice
Nárast pevnosti základovej pôdy
vďaka injektáži živice
Najčastejšie príčiny zníženia únosnosti základovej pôdy:
Ďalšie dôvody kedy môže byť potrebná injektáž:

Technologický postup stabilizácie základov TOPINJECT

Účelom technológie stabilizácie základov TOPINJECT nie je len zdvíhanie základových konštrukcií ale aj spevnenie základovej pôdy do väčších hĺbok. Technológiu je možné aplikovať hneď pod základovou doskou a až do hĺbky 7 m, v niektorých prípadoch aj do väčších hĺbok.

Hneď po aplikovaní injektáže do základovej pôdy sa živica začne rozpínať do všetkých strán rovnako ako koreňový systém stromu. Expanzia je samozrejme väčšia v smere menšieho odporu, kde sa aj dostane väčšie množstvo živice. Vzhľadom na to je najviac a najrýchlejšie zosilnená menej únosná základová pôda a až následne nastane spevnenie ostatných vrstiev zeminy. Vďaka tomuto procesu nedochádza k zbytočnému plytvaniu živice ale k vyplneniu všetkých dutín a spevneniu neúnosných a málo únosných zemín.

Účinok spevnenia vplyvom rozpínavosti živice je merateľný v blízkosti stabilizácie (v závislosti na druhu zeminy 70 cm až 150 cm), dokonca aj v oblastiach, kde živica neprenikla. Mierne zdvihnutie konštrukcie (0,1 mm až 0,3 mm) naznačuje dostatočné spevnenie základov, ktoré je potrebné na spoľahlivý prenos zaťaženia. Táto odozva je merateľná v každom mieste injektáže a teda zaručuje úspešnosť postupu. Meranie zdvihnutia základov je realizované počas celého procesu stabilizácie.

Oproti tradičným metódam, technológia TOPINJECT nevyžaduje demoláciu žiadnej časti budovy alebo výkopové práce za účelom spevnenia základov. Vzhľadom na tento fakt sú všetky práce bezpečné. V mnohých prípadoch stačí prevŕtať chodník alebo základovú dosku. Aplikácia technológie TOPINJECT je mnohonásobne rýchlejšia ako tradičné metódy spevňovania základov. Vo všeobecnosti je možné ušetriť týždne až mesiace pri dodržaní všetkých potrebných technologických postupov.

Pre správnu a presnú aplikáciu injektáže je vo väčšine prípadoch potrebné uskutočniť dynamické skúšky zeminy. V komplikovaných prípadoch môže byť dokonca potrebné uskutočniť podrobný geotechnický prieskum staveniska.

Keďže nám takmer vo všetkých prípadoch stačia ručné nástroje na prípravu injektážnych otvorov, vieme sa jednoducho dostať do ťažko dostupných miest ako sú pivnice alebo dokonca šachty. Injektážne otvory majú priemer od 16 mm do 40mm a sú od seba vzdialené 1,0 m až 2,0 m. V týchto prípadoch nie je väčšinou potrebné prerezať betonársku výstuž čím sa neznižujú statickú odolnosť konštrukcie. Injektáž je aplikovaná do podložia po vrstvách cez tenké rúrky.

Technológia injektáže môže byť použitá takmer vo všetkých typoch zemín, avšak existujú obmedzenia pre zeminy s veľkým obsahom organickej zložky alebo v prípade výskytu napučiavých ílov. V prípade značného poškodenia konštrukcie môže byť potrebná kompletná rekonštrukcia objektu. Ak je poškodenie zapríčinené horizontálnym zosuvom pôdy je potrebný detailný geotechnický návrh zosilnenia. V týchto prípadoch je potrebná kombinácia technológie TOPINJECT s ďalšími stabilizačnými zásahmi a za účasti technických dozor.

Živice majú vysokú pevnosť, ktorá sa prispôsobí okolitým podmienkam. Živice sú odolné voči účinkom vody, neabsorbujú vodu a neznižujú sa jej parametre vplyvom prostredia v ktorom sa nachádzajú. Stabilizácia základov TOPINJECT je aplikovateľná pre všetky typy základov a pre všetky typy objektov od rodinných domov po veľké priemyselné celky. Rozsiahle objekty ako napr. historické monumenty, kostoly alebo obytné budovy nepredstavujú žiadny problém pre aplikáciu technológie TOPINJECT.

Práca v zime nie je pre nás žiadna prekážka
Práca v zime nie je pre nás
žiadna prekážka
Výhody technológie stabilizácie základov TOPINJECT:
Merania
Merania
Geotechnický prieskum
Geotechnický prieskum
Vŕtanie základov
Vŕtanie základov
Injektáž živice
Injektáž živice

Naša spoločnosť je spoľahlivým partnerom pre Vaše projekty. Obráťte sa na nás prosím s dôverou!
Na stránkach predstavujeme naše technológie. Ak sa chcete dozvedieť viac o metódach alebo máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky, vyberte si prosím z nasledujúcich možností.


Ak máte záujem o viac informácii o aplikáciách kliknite sem prosím

Späť na začiatok stránky