Jazyk sk hu en


ŽIADOSŤ O VYKONANIE OBHLIADKY STAVBY

Vyplňte prosím nasledujúci formulár v prípade záujmu o bezplatnú obhliadku stavby. Presný dátum a čas obhliadky spresníme po vzájomnej dohode. Vopred ďakujeme za správnosť uvedených údajov.
Prosím skontrolujte si správnosť údajov pred odoslaním požiadavky, najmä telefónne číslo a e-mail, ďakujeme.Uveďte prosím presný typ stavby, napr. rodinný dom, obytná budova, obchodné centrum, skladové priestory, garážový dom, bazén, priemyselný objekt, historická stavba, atď.
* - požadovaný
Injektážna živica - viac informácií

Vyplňte prosím v prípade požiadavky na stabilizáciu alebo dvíhanie podlahy, základov, cesty alebo inej časti stavby


Spevňovanie stien pomocou vlepenej výstuže - viac informácií

Vyplňte prosím v prípade požiadavky na zodolnenie porušenej steny s výskytom trhlín pomocou vlepenej výstuže.


Vyplnenie formuláru Vás k ničom nezaväzuje. Budeme Vás kontaktovať v krátkom čase.