Jazyk sk hu en


DOPRAVA A INFRAŠTRUKTÚRA


Pomocou technológie TOPINJECT je možne zdvíhanie konštrukcií
Pomocou technológie TOPINJECT
je možne zdvíhanie konštrukcií

Technológia injektáže živíc je často používaná v celej Európe na projektoch dopravných stavieb a infraštruktúry. Máme skúsenosti so stabilizáciou ciest, električkových tratí, prechodových dosiek mostov, letísk a železníc pomocou rôznych metód aplikácie injektáže. Veľkou výhodou technológie TOPINJECT je minimálny čas potrebný na stabilizáciu a to, že počas prác nieje potrebné robiť výkopové práce. Väčšinu prác vieme uskutočniť bez výrazného obmedzenia premávky a prevádzky, dokonca je možné stabilizáciu uskutočniť aj v noci. Injektáž živice je riešenie na dlhú dobu. Obráťte sa na nás s dôverou, ponúkame Vám zodpovedný prístup pri hľadaní vhodného riešenia vzniknutých problémov.


Typické riešenia TOPINJECT

Cesty a železnice
Po injektáži
Po injektáži

Počas 15 rokov, ktoré pôsobíme v odbore sme uskutočnili veľké množstvo stabilizácií na dopravných projektoch. Na základe našich skúseností vieme prehlásiť, že vo väčšine prípadov nadmerného sadania betónových alebo asfaltových ciest je dôvodom nedostatočné zhutnenie vrstiev podložia. Bez vyriešenia týchto problémov nie je možné vozovku trvalo zastabilizovať. Aj v spojení s inými technológiami vieme trvalo zabezpečiť spoľahlivosť cestných stavieb, mostov, železníc a letísk.


injection at an airport
Letiská

Pri aplikácii na letiskách je technológia TOPINJECT naozaj vhodným riešením. Často nastáva situácia, kedy sú vzletové a príletové dráhy letísk nestabilné a sadajú. Vďaka správnej aplikácii živíc do podložia vieme tieto dosky stabilizovať a vyrovnať do pôvodného stavu. Stabilizácia podložia je realizovateľná aj do väčších hĺbok. Injektáž pozdĺž dilatácií redukuje prienik vody do podložia a tým zvyšuje životnosť konštrukcie. Technológie TOPINJECT majú výborné referencie pri stabilizácii letísk.


Spôsob stabilizácie mosta
Spôsob stabilizácie mosta
Mosty

V mostnom staviteľstve sú častým problémom nedostatočne zhutnené násypy a zásypy, kvôli čomu dochádza k nadmerným deformáciám a sadaniam mostných konštrukcií. Vďaka metóde TOPINJECT vieme úspešne stabilizovať podložie prechodových dosiek, čoho dôkazom je aj veľké množstvo projektov zrealizovaných našimi spoločnosťami. V prípade potreby vieme stabilizovať aj základové konštrukcie mostov. Technológiu TOPINJECT je možné aplikovať aj pri základoch pod úrovňou hladiny vody napr. v riekach.


Výhody technológie TOPINJECT:
Stabilizácia betónovej dosky
Stabilizácia betónovej dosky


Dynamické skúšky
na cestom telese
Stabilizácia časti konštrukcie mosta
Stabilizácia časti
konštrukcie mosta
Stabilizácia základov
Stabilizácia základov


Naša spoločnosť je spoľahlivým partnerom pre Vaše projekty. Obráťte sa na nás prosím s dôverou!
Na stránkach predstavujeme naše technológie. Ak sa chcete dozvedieť viac o metódach alebo máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky, vyberte si prosím z nasledujúcich možností.


Ak máte záujem o informácie s technickými údajmi kliknite sem prosím

Späť na začiatok stránky