Jazyk sk hu en


ZDVÍHANIE DOSIEK – TOPINJECT

Technológia dvíhania dosiek TOPINJECT sa používa v prípadoch ak je potrebné vyplniť dutiny pod základovými doskami, pri stabilizácii dosiek a pre opätovné vyrovnanie povrchu dosiek. Pomocou tejto technológie vyrovnania povrchu sadnutých základových dosiek nie je potrebná demolácia dosky a dokonca ani jej časti. Na opravu nie sú potrebné žiadne výkopové práce ani vyprázdnenie priestorov. Proces stabilizácie a/alebo dvihnutia sadnutej a poškodenej dosky je riadený počas celého postupu a ak sa to ukáže potrebné, môže byť proces okamžite zastavený.

Pred injektážou
Po injektáži

Zdvihnutie dosiek je možné až o niekoľko centimetrov

Injektáž základovej konštrukcie obchodného centra
Injektáž základovej
konštrukcie obchodného centra
Možnosti uplatnenia technológie zdvíhania dosiek TOPINJECT:

Injektáž násypu mosta, zdvihnutie prechodovej dosky
Injektáž násypu mosta,
zdvihnutie prechodovej dosky
Najčastejšie príčiny nadmerného sadania dosiek:

Technologický postup zdvíhania dosiek TOPINJECT

Proces technológie TOPINJECT pre zdvíhanie dosiek spočíva v injektáži živice priamo pod základovú dosku za účelom opätovného prenosu zaťaženia do základovej pôdy. Počas tohto procesu živica vyplní všetky makroskopické dutiny a medzery v priestore medzi doskou a základovou pôdou. V neposlednom rade zvýšený tlak spôsobený injektážou zaručí nárast šmykovej pevnosti zeminy a tým celkové zlepšenie mechanických vlastností základovej pôdy pod doskou. Dvíhanie základovej dosky nastane po vyplnení dutín živicou, ktorá spôsobuje nárast tlaku. Celý proces injektáže je neustále monitorovaný s presnosťou na milimeter pomocou laserovej vodováhy alebo pomocou teodolitu. Vďaka týmto presným meraniam máme celý proces pod kontrolou. V prípade potreby vieme injektáž kedykoľvek zastaviť čím zabezpečíme, že nedôjde k nadmernému zdvihnutiu základovej dosky. Pomocou injektáže je taktiež možná stabilizácia základových dosiek skladových priestorov ako aj cestné telesá vozoviek. V prípade preventívnej aplikácie injektáže TOPINJECT je možné predísť drahej a náročnej rekonštrukcii základovej dosky.

Štandardné riešenia nadmerného sadania základových dosiek spočívajú v rozbití a odstránení pôvodnej základovej dosky vrátane podlahy a iných prvkov ako je napr. podlahové kúrenie, potrubia rozvodov atď. Následne je potrebné odstrániť suť až do hĺbky v ktorej je únosná základová pôda. V extrémnom prípade môže ísť až o niekoľko metrov neúnosných vrstiev zeminy, ktorú treba odstrániť. Následne treba násyp, často nový, po vrstvách zhutniť a zarovnať na požadovanú úroveň. Až potom je možné vybudovať štrkové lôžko, novú betónovú základovú dosku vrátane rozvodov a nakoniec podlahu. Nová betónová doska rovnako potrebuje čas na tuhnutie a tvrdnutie. Neskôr na základovú dosku môžeme aplikovať podlahové vrstvy. Je teda zrejmé, že poškodené miesto nie je možné využívať počas dlhej doby. Môžu prejsť týždne až mesiace kým dôjde k opätovnému zabezpečeniu pôvodných funkcií objektu. Odhliadnuc od spôsobu podnikania, štandardný postup uvedený vyššie znamená dlhodobé odstavenie prevádzky, čo má za následok značné straty dokonca aj vyššie ako je samotná rekonštrukcia základovej dosky. Všetkých týchto nepríjemností sa viete zbaviť, stačí využiť možnosti technológie TOPINJECT.

V štandardných prípadoch zabezpečujeme stabilizáciu základovej pôdy, ale na požiadanie zákazníka a ak je to technicky realizovateľné, vieme zabezpečiť aj zdvihnutie základovej dosky do pôvodného stavu. Technológiu TOPINJEC je možné aplikovať aj pri veľkých sadaniach, v rozmedzí 10,0 cm až 50,0 cm. Metódu je možné úspešne aplikovať aj vo vysoko zaťažených skladových priestoroch. Odolnosť živice je viac ako 300 kPa, vďaka čomu ju môžeme použiť aj v tých najnáročnejších podmienkach. Vhodným návrhom zosilnenia pomocou injektáže základov vieme zaručiť len minimálnu nutnosť presunu zariadenia objektu, strojov, zásob alebo iného materiálu v priestoroch na stabilizovanej základovej doske.

Po ukončení injektáže už nedochádza k žiadnemu dvíhaniu dosky. Hodnota pevnosť živice je po 30 minútach po ukončení injektáže na úrovni až 90% z celkovej hodnoty pevnosti, vďaka čomu môžeme využívať priestory takmer okamžite po ukončení prác na injektáži. Napríklad pojazd vysokozdvižnými vozíkmi a vozidlami je možný bez obmedzení. V prípade potreby vieme zabezpečiť aj nočné služby na rýchle zabezpečenie spevnenia dosiek, napr. pre rozjazdové a pristávacie dráhy letísk, priemyselných prevádzok a iných prípadoch podľa požiadaviek zákazníka.

Re-leveling of swimming pool
Stabilizácia plaveckého bazéna
Výhody technológie zdvíhania dosiek TOPINJECT:

TOPINJECT SLAB LIFTING metóda
opravy podlahy – bez potreby výkopov

Tradičná metóda opravy dosky –
odstránenie pôvodnej podlahy


Naša spoločnosť je spoľahlivým partnerom pre Vaše projekty. Obráťte sa na nás prosím s dôverou!
Na stránkach predstavujeme naše technológie. Ak sa chcete dozvedieť viac o metódach alebo máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky, vyberte si prosím z nasledujúcich možností.


Ak máte záujem o viac informácii o aplikáciách kliknite sem prosím

Späť na začiatok stránky