Jazyk sk hu en


Spevňovanie stien pomocou vlepených výstuží

Alloy spirals in brick wall

Spevňovanie stien pomocou špirálových výstužných prútov sa úspešne používa už desaťročia. Hlavný prvok systému je špeciálny špirálový prút vyrobená z nehrdzavejúcej zliatiny. Tieto prúty sú vlepené do drážky v stene pomocou dvojzložkového cementového lepidla bez zmrašťovacích účinkov.

Zodolnenie oblúkov pomocou vlepovanej výstuže
Zodolnenie oblúkov pomocou
vlepovanej výstuže

Vzhľadom na skutočnosť, že materiály a zariadenia sú ľahké a tým jednoducho premiestniteľné, spevňovanie stien pomocou vlepovania výstuže je rýchla a lacná metóda pre statické zodolnenie a pri renováciách. Vzhľadom na to nie sú potrebné štandardné veľkorozmerné zariadenia bežne používané v stavebníctve. Aplikácia je jednoduchá a vysoko účinná. Špirálové prúty sú extrémne pevné a pritom ohybné. Používané lepidlá majú vysoké pevnosti. Technológiu je možné aplikovať aj v prípade spojenia rozdelených konštrukčných častí do jedného celku.

Použitie tejto technológie odporúčame v prípade ak budova vyžaduje statické zodolnenie. Spevňovanie stien musí byť aplikované až po úspešnej injektáži TOPINJECT, kedy je základová pôda už stabilizovaná.Zodolnenie vonkajších
stien pomocou
vlepovanej výstuže

Zodolnenie rohov múrov
pomocou vlepovanej
výstuže

Vlepovanie výstuže
z lešenia

Zodolnenie nosnej steny
pomocou vlepovanej
výstuže