Jazyk sk hu en


OBYTNÉ BUDOVY


V obytných budovách môže dôjsť k vzniku a rozvoju trhlín v nosných stenách, nenosných priečkach ako aj k nadmernému sadaniu dosiek. Na riešenie týchto problémov sú vyvíjané rôzne druhy živíc. Preukázali sa ako rýchly, moderný a nedeštruktívny spôsob stabilizácie základov.

Naša spoločnosť spolu s našimi poddodávateľmi má v tejto oblasti veľké skúsenosti. V Európe sme úspešne realizovali viac ako 1000 projektov stabilizácie základov. V priebehu realizácie týchto projektov sme sa nestretli so situáciou, ktorú by sme nevedeli vyriešiť. Vieme aké problémy môžu nastať počas realizácie a vieme ako tieto problémy zodpovedne vyriešiť. Obráťte sa prosím s dôverou na náš tím odborníkov ktorý Vám rád poradí.

Typické riešenia technológie TOPINJECT

Stabilizácia nosnej steny
Typické sadnutie rohu rodinného domu
Typické sadnutie rohu
rodinného domu

V obytných budovách často dochádza k sadnutiu nosnej steny. Často ide len o lokálny problém v časti steny alebo v rohu miestnosti. Príčinou môže byť poškodené vodovodné potrubie, nesprávne zrealizované zvody, vada projektu, chyby v realizácii, nedostatočné základy alebo mnohé iné dôvody. Technológia TOPINJECT ponúka spoľahlivé riešenie vzniknutých situácií. Metóda je založená na injektáži živice do pôdy pod základmi, čím stabilizuje budovu a zabráni ďalším sadaniam. Vo väčšine prípadov je potrebné overenie vlastností základovej pôdy na určenie správnej a presnej aplikácie stabilizácie. Injektáž je možné zrealizovať až do hĺbky 7 metrov, čím vieme vyriešiť takmer všetky problémy pri sadaní budov. Vo väčšine prípadov sú práce spojené so stabilizáciou uskutočnené z exteriéru.


Pred injektážou
Pred injektážou
Po injektáži
Po injektáži
Opätovné vyrovnanie povrchu dosiek

Pomocou technológie TOPINJECT je možné opätovne vyrovnať betónovú základovú dosku založenú na slabo únosných zeminách. Do vopred navŕtaných dier v rastri 1,0 m až 1,5 m vložíme injektážne tyče, pomocou ktorých injektujeme živicu. Táto živica vyplní všetky dutiny, čím zdvihne základovú dosku do takmer pôvodnej úrovne. Ak sa v základovej doske nachádza podlahové kúrenie, jeho presnú polohu lokalizujeme ešte pred začatím prác aby nedošlo k jeho poškodeniu. Injektáž aplikujeme cez malé otvory vyvŕtané do dosky. Zariadenie a materiál potrebný na injektáž zostáva na našom aute, čím je do priestorov objektu potrebné dostať len hadice a ručné zariadenia. Základová doska typického rodinného domu môže byť stabilizovaná v priebehu niekoľkých hodín až jedného dňa a to bez potreby prácneho premiestňovania nábytku von z budovy.

Stabilizácia a vyrovnanie deliacej priečky
Nadmerné sadanie podláh a deliacich stien
Nadmerné sadanie podláh a
 deliacich stien

Nie vždy je potrebné zbúrať a znovu postaviť sadnutú deliacu priečku. Ak je priečka postavená na doske, je možné túto dosku zdvihnúť pomocou technológie TOPINJECT injektážou v blízkosti sadnutej časti steny a dostať ju takmer do pôvodnej úrovne. V prípade ak je priečka podopieraná samostatným základom, je možné stabilizovať zeminu pod týmto základom. V tomto prípade zostane poloha steny v pôvodnej polohe. Pomocou technológie TOPIJET je možné stabilizovať základovú pôdu až do hĺbky niekoľkých metrov pod priečkou a to bez poškodenia základovej dosky a bez nutnosti realizácie výkopov.


Výhody technológie TOPINJECT:
Injektáž základov obytnej budovy
Injektáž základov obytnej budovy

Obhliadka na mieste stavby
Obhliadka na mieste stavby
Geotechnický prieskum
Geotechnický prieskum
Vŕtanie základov
Vŕtanie základov
TOPINJECT v akcii
TOPINJECT v akcii

Naša spoločnosť je spoľahlivým partnerom pre Vaše projekty. Obráťte sa na nás prosím s dôverou!
Na stránkach predstavujeme naše technológie. Ak sa chcete dozvedieť viac o metódach alebo máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky, vyberte si prosím z nasledujúcich možností.


Ak máte záujem o informácie s technickými údajmi kliknite sem prosím

Späť na začiatok stránky